Application Zoom แอพการเรียนออนไลน์ที่ได้รับความนิยม

Application Zoom

Application Zoom จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ โลกของเราได้เกิดโรคระบาดเชื้อ covid19 ที่กำลังระบาดทั่วโลกและเป็นอันตรายอย่างมาก เพราะไม่มีวัคซีนรักษาหรือยาต้านโรคนี้ ส่งผลกระทบให้ทุกหน่วยงานทั้งระบบการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา กระทบการทำงานของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะที่ต้องพบปะกับผู้คนเป็นจำนวนมากจึงต้องมีการป้องกันและยับยั้งเชื้อไวรัส covid19 นี้

จึงมีการป้องกันและเว้นระยะห่างของการเข้าพบกันของผู้คนเป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบเลยก็คือนักเรียนนักศึกษาที่จากปกติจะต้องเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน มหาวิทยาลัยแต่จะต้องหยุดพักการเรียนไว้เป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน และรัฐบาลได้มีนโยบายให้กลับมาเรียนได้ แต่เป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์โดยมี Application ต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ของการเรียนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งวันนี้เราก็จะนำมาให้ทุกคนรู้จักกัน

Application Zoom เป็น Application ที่สามารถ คุยกันผ่านแอพพลิเคชั่นได้

Application Zoom

ทุกคนสามารถเข้ามาใน รหัสห้องแชทตัวเดียวกัน แล้วทำให้คุยกันได้ครบทุกคน เป็นชั้นเรียนในรูปแบบออนไลน์ และทุกคนสามารถ นำเอกสารเข้าไปเรียนและสอนในแอพพลิเคชั่นนี้ได้

Application Zoom

โดยการเปิด Application ขึ้น แล้วทำเป็นนำเสนอเอกสารงาน เราได้รับอนุญาตให้นำเสนอเอกสารงานหรือเป็นเจ้าของห้องดังกล่าวที่เราตั้งขึ้น เพื่อให้สมาชิกทุกคนในชั้นเรียนเข้ามาอยู่ร่วมกัน แล้วเราสามารถโชว์สไลด์หรือว่าส่งเอกสารให้ทุกคนที่เข้าเรียนในคลาสเรียนเดียวกันดูและบรรยายได้ในเวลาเดียวกัน และผู้คนสามารถโต้ตอบกันได้เหมือนอยู่ในชั้นเรียนจริง ๆ เพียงแค่ไม่ได้อยู่ในระยะที่ใกล้กันและสามารถจับต้องหรือสัมผัสได้เป็นเพียงรูปภาพคล้ายๆกับการ Video Call ผ่าน Application LINE Messenger แต่ Application Zoom

จะมีความคมชัดความละเอียดและไม่มีการสะดุดระหว่างสนทนานอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์แชทตอบเป็นข้อความเมื่อมีอาจารย์ให้จดคำถามบรรยายในชั้นเรียนได้อีกด้วยและยังมีระบบเข้าเช็คว่ามีนักเรียนเข้าเรียนทั้งหมดในชั้นเรียนกี่คนเป็น Application ที่ตอบโจทย์การเรียนแบบออนไลน์มาก ๆ แต่จะมีอุปสรรคในการเรียนการสอนในเรื่องของนักเรียนบางคนอาจจะไม่เข้าชั้นเรียนหรือว่าเข้าชั้นเรียนแต่จะไม่โต้ตอบกับอาจารย์เหมือนอยู่ในชั้นเรียน ทำให้ไม่มีการแสดงความคิดเห็นที่เต็มรูปแบบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเรียนแบบรูปแบบออนไลน์ก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะเมื่อมีวัคซีนที่ได้รับการป้องกันและรักษาแล้วจะทำให้มีการเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบอย่างที่เคยเป็นไปอีกครั้ง

ติดตามข่าวสารทางเทคโนโลยีรอบโลกได้ที่นี่