Tiktok

Tiktok แอพพลิเคชั่นที่สร้างเสียงหัวเราะให้ผู้คนจำนวนมาก

Tiktok ปัจจุบันนี้การแสดงออกทางด้านความคิด สติปัญญา ความเป็นตัวตนของตนเอง ถูกเปิดเผยผ่านโลกออนไลน์หรือที่เราเรียกกันว่าโลกโซเชียล เพราะปัจจุบันแล้วสังคมไทยเข้าสู่โลกโลกาภิวัตน์ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการโพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวีดีโอ ตอนนี้กลายเป็นที่นิยมในปัจจุบันและเป็นการแสดงออกถึงตัวตนที่กำลังได้รับความนิยม แสดงออกถึงความเป็นตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเพศที่สามหรือว่า LGBT […]

Read More →