MacBook M1

MacBook M1 ผู้ใช้โวย SSD ทำงานหนักเกินส่งผลต่ออายุการใช้งานผู้ใช้ไม่ปลื้ม!

MacBook M1 หรือก็คือเรื่อง MacBookที่ใช้ชิพประมวลผลM1ของ Apple ถูกผู้ใช้งานจำนวนหนึ่งออกมาเปิดเผยว่า ตัวเครื่อง MacBook มีการเขียนและอ่านบน SSD มากเกินไป จนทำให้อายุการใช้งานของ SSD เสื่อมลงอย่างรวดเร็วกว่าเครื่องที่มีจำนวนการเขียนและอ่านของ […]

Read More →