this Shop

this Shop แอพพลิเคชั่นผ่อนสินค้าที่มีอัตราค่าดอกเบี้ยต่ำ

this Shop วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ Application ที่ใช้สั่งของหรือซื้อของล่วงหน้าแล้วเราผ่อนชำระ โดยมีเปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยในการผ่อนชำระต่ำ เหมาะสำหรับคนทำงานและนักศึกษาที่ต้องการอุปกรณ์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียน หรือไม่ว่าจะเป็นของใช้เครื่องใช้ต่าง ๆ แต่มีงบประมาณในการซื้อไม่เพียงพอต้องทำการผ่อนชำระเป็นงวดงวดจนกว่าจะถึงราคาสินค้าที่ทาง Application ได้กำหนดพร้อมคิดดอกเบี้ยไว้นั่นก็คือ this Shop […]

Read More →